FANDOM


Mehdias eserleri

İskender Erol Evrenosoğlu ismi ile basılmış Makro Ekonomi Kitapları ve Devlet Planlama Teşkilatı AraştırmalarıEdit

Makro Ekonomi Alanında Yayınlanmış Kitapları

1-Likid Mekanizma

2-Türkiye'de Ekonomik Darboğazdan Nasıl Kurtulunur?

3-Türkiye'de Enflasyon Probleminin Çözümü ve Kalkınma

4-Türkiye'de Orta Vadeli Krediler , 1973

5-Türkiye Sanayiinde Finansal Problemler , 1974

6-Türkiye Bankalar Sisteminde Kaynak İsrafı , 1984

7-Türkiye Federal Almanya İşgücü İlişkileri, 1973


DPT Kütüphanesindeki Araştırmalarından Birkaçı:

  Mevduat Hacminin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Yeri
  Para Arzı ve Fiyat İlişkileri
  Para Çoğaltanı Faktörü ve Finansal Sistem
  Türkiye'de Emisyon, Paranın Devir Hızı ve Enflasyon Hızı Arasıdaki İlişkiler
  Türkiye'de Enflasyon Teşhis ve Tedavisi
  Türkiyedeki 10 Bankanın Analizi ve Türkiye
  Tasarruf Banoları ve Kalkınma Bankası Hakkında Rapor
  Ticari Krediler ve Yatırım Kredileri
  1982 yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Likid Mekanizma ve Kaynak İsrafı
  Türk Bankacılığı Sisteminde Krediler ve İştirakler
  Bankalardaki Tasarrufların Maliyeti ve Verimlilik
  Kredi Gelirlerinin Hesaplanması ve Tasarruf Faizlerinin Maliyeti
  Türkiye Bankalar Sisteminde Kredi Mevduat İlişkisi
  Çalışma Bakanlığı'nca Hazırlanmış Olan "İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı" Hakkında
  1983 yılının 8.inci ayı sonunda Türkiye bankacılığında durum özeti

Makro Ekonomi Alanındaki Makaleleri: 1-Türkiye İktisat Gazetesinde 33 makale 2-Ticaret Dergisinde 8 makaleİmam İskender Ali MİHR ismi ile basılmış Kitap ve MakaleleriEdit

Manevi Alandaki Makaleleri: 1-Sebil Mecmuası 13 makale 2-Milli Gazete 17 makale

Konferansları 1990-1991 A.B.D 1991 Azerbaycan 1992 Almanya ve Belçika da 1992 Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli 'de aylık Samsun, Gaziantep, Malatya,Adana, Konya, Hopa, Gönen ve bazı illerde periyodik konferansalar

Manevi Alandaki Kitapları

1- Mutluluk Tasavvuf İslam

2- Sohbet

3- Kur'an'da ki İslam

4- Islam In The Quran

5- Risalet Nurları

6- Tövbe

7- Yeminler

8- Vuslat

9- Tebliğ

10- Kader Kaza

11- Vel Asr 1

12- Vel Asr 2

13- Vel Asr 3

14- Vel Asr 4

15- Mu'min Olmak

16- Tevhid

17- Tekzib

18- Tavzih

19- Nezir

20- Şiirler

21- Gizlenerek Ve Saptırılarak Cennete Girmeye Mani Olan Kur'an-ı Kerim Mealleri

22- Kadir Gecesi

23- What's Islam

24- Tasavvuf Der İslam İm Kuran

25- İslam Mutluluk Tasavvuf

26- İslamiyet Ve Tasavvuf 1 ve 2. Cilt

27- Kur'ân-ı Kerim Tefsiri (19 cilt)