FANDOM


1. ihsan gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınması (En’am –46) [ (İsra-45-46) konulması]

2. ihsan basar hassası üzerindeki gışavet adlı perdenin alınması, En’am –46

3. ihsan kulaklarımızdaki vakranın alınması (En’am –46) [(İsra – 45-46) konulması]

4. ihsan semi hassasinin üzerindeki mührün açılması, En’am-46

5. ihsan kalbimizin mührünün açılması, En’am –46

6. ihsan kalbimizdeki ekinnetin alınmsı, En’am –46 [ (İsra-45-46) konulması]

7. ihsan kalbimize ihbat konması, Hud –23, Hac-34,54

8. ihsan Allahın kalbimize ulaşması, Tegabün –11

9. ihsan kalbimizin nur kapısının Allaha çevrilmesi, Kaf –33

10. ihsan göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması, En’am –125

11. ihsan

11-1 kalbimize Allahın nurunun girmeye başlaması, Zümer –22 11-2  %2 rahmet nuru ile huşuya ulaşılması, Hadid –16

12. ihsan hacet namazının neticesinde Allahın bize mürşidimizi göstermesi

12-1 mürşid farzdır, Maide –35

12-2 mürşidi Allah tayin eder, Nahl –9

12-3 mürşid Allahtan istenir, Bakara –45, Fatiha –5

12-4 mürşidi Allah gösterir, Bakara –45,46

12 ihsan