Fandom

Mihr Wiki

12 İHSAN

63pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

1. ihsan gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınması (En’am –46) [ (İsra-45-46) konulması]

2. ihsan basar hassası üzerindeki gışavet adlı perdenin alınması, En’am –46

3. ihsan kulaklarımızdaki vakranın alınması (En’am –46) [(İsra – 45-46) konulması]

4. ihsan semi hassasinin üzerindeki mührün açılması, En’am-46

5. ihsan kalbimizin mührünün açılması, En’am –46

6. ihsan kalbimizdeki ekinnetin alınmsı, En’am –46 [ (İsra-45-46) konulması]

7. ihsan kalbimize ihbat konması, Hud –23, Hac-34,54

8. ihsan Allahın kalbimize ulaşması, Tegabün –11

9. ihsan kalbimizin nur kapısının Allaha çevrilmesi, Kaf –33

10. ihsan göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması, En’am –125

11. ihsan

11-1 kalbimize Allahın nurunun girmeye başlaması, Zümer –22 11-2  %2 rahmet nuru ile huşuya ulaşılması, Hadid –16

12. ihsan hacet namazının neticesinde Allahın bize mürşidimizi göstermesi

12-1 mürşid farzdır, Maide –35

12-2 mürşidi Allah tayin eder, Nahl –9

12-3 mürşid Allahtan istenir, Bakara –45, Fatiha –5

12-4 mürşidi Allah gösterir, Bakara –45,46

12 ihsan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki