FANDOM


28 BASAMAKLIK İSLAM MERDİVENİ

1. Basamakta olayları yaşıyoruz, Bakara –216

2. Basamakta olayları değerlendiriyoruz,davranış bıçimlerine göre Allah bizi seçiyor, Şura –13

3. Basamakta Allah’a ulaşmayı diliyoruz, Rum –31 ,Bakara -256, Ankebut –5

4. Basamakta Allah rahman esmasıyla tecelli ediyor, Bakara - 105

5. Basamakta 1.Furkan,1.ihsan kişinin gözlerindeki hicab-ı mesture alınıyor, 2. furkan,2.ihsan basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor, İsra -45,46, Enfal –29, En’am –36, Neml –81, En’am- 46

6. Basamakta 3. furkan,3. ihsan kulaklarındaki vakra alınıyor, 4.furkan, 4.ihsan semi hassası üzerindeki mühür acılıyor, En’am –46, isra 45-46,

7. Basamakta 5. furkan, 5. ihsan kalbin mührü açılıyor,6 .furkan, 6. ihsan kalbdeki ekinnet alınıyor, 7.furkan 7. ihsan ekinnetin yerine ihbat konuluyor, En’am –46, Hac- 34,54

8. Basamakta 8. ihsan Allah kişinin kalbine ulaşıyor, Tegabün –11

9. Basamakta 9. ihsan kişinin kalbinin nur kapısı Allah’a çeviriyor, Kaf –33

10. Basamakta 10.ihsan kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor, En’am 125

11. Basamakta 11-1 ihsan kişi zikir yaptıkça rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor, Zümer –22

12. Basamakta kişi huşû sahibi olur (12.ihsan), Hadid – 16

13. Hacet namazının kılınmasıyla mürşid gösterilir, (13. ihsan)

13.1- Mürşid farzdır.
13.2- Mürşidi Allah tayin eder.
13.3- Mürşid Allah’tan istenir.
13.4- Mürşidi Allah gösterir. Maide –35, Nahl –9, Bakara –45, Fatiha –5, Bakara 45-46

14. Basamakta mürşidin önünde tövbe ediliyor, Furkan –70, Fetih –10, Mumtehine –12

15. Nefs-i emmare, Yusuf –53

16. Nefs-i levvame, Kıyame –2

17. Nefs-i mülhime, Şems –7-8

18. Nefs-i mutmainne, Fecr-27

19. Nefs-i radiye, Fecr –28

20. Nefs-i mardiye, Fecr –28

21. Nefs-i tezkiye, Fatır –18

22. Fena makamı, Nebe –39, Al-i imran-14

23. Beka makamı, En’am –127

24. Zühd makamı, Yusuf –20,Ahzab –41

25. Muhsinler makamı (fizik vücut teslimi), Nisa –125, Al-i imran –20

26. Ulul elbab makamı (daimi zikir), Al-i imran 190–191, Nisa –103

27. İhlas makamı (nefsin teslimi), Beyyine-5, Bakara-139

28. Salah makamı

28.1-tövbei nasuh, Tahrim –8
28.2-günahların örtülmesi,  Tahrim –8
28.3-salah nuru, Tahrim –8
28.4-1-günahların sevaba çevrilmesi,  Tahrim –8
28.4-2-(irşada ulaşma), Hucurat –7
28.5-irşad makamına tayin, Tevbe –100, Al-i imran –110
28.6-kavim resulleri, Nahl-36, İbrahim –4, İsra –15, Zümer –71, Muminun –44
28.7-devrin imamı, Secde –24
Devrin imamı 28