Fandom

Mihr Wiki

7 NİMET

63pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

1. Nimet- Devrin imamı' nın ruhunun gelmesi, Mumin-15

2. Nimet- Kalbe iman yazılması, Mücadele -22

3. Nimet

3-1. Günahların sevaba çevrilmesi, Furkan 69 –70

3-2. Sevapların 1 e 10 dan 1 e 700 çıkarılması, Bakara –261

4. Nimet- Ruhun Allah' a doğru yola çıkması Nebe –39, Müzemmil –8

5. Nimet- Nefs tezkiyesinin başlaması, Zümer –22ve 23 ,Nur-21, Şems-9

6. Nimet- Fizik vücüdun nefs açısından şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah' a kul olmaya başlaması, Rad-36, Ankebut-56

7. Nimet- İradenin güçlenmeye başlaması, Ahzap-43, Bakara-257

7 nimet

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki