FANDOM


1. Nimet- Devrin imamı' nın ruhunun gelmesi, Mumin-15

2. Nimet- Kalbe iman yazılması, Mücadele -22

3. Nimet

3-1. Günahların sevaba çevrilmesi, Furkan 69 –70

3-2. Sevapların 1 e 10 dan 1 e 700 çıkarılması, Bakara –261

4. Nimet- Ruhun Allah' a doğru yola çıkması Nebe –39, Müzemmil –8

5. Nimet- Nefs tezkiyesinin başlaması, Zümer –22ve 23 ,Nur-21, Şems-9

6. Nimet- Fizik vücüdun nefs açısından şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah' a kul olmaya başlaması, Rad-36, Ankebut-56

7. Nimet- İradenin güçlenmeye başlaması, Ahzap-43, Bakara-257

7 nimet

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.