FANDOM


Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka Kendisine ulaştıracağını garanti etmektedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'ın Zat'ına ulaştıracaktır.

Bütün kavimlerde, bütün resûller, bütün insanlara "Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir" diye, mutlaka ikaz ederler. Dalâlette, küfürde, hüsranda olduklarını, takva sahibi olmadıklarını onlara mutlaka söylerler. Ama onlar, bunu yalan sayarlar. Atalarından öğrendikleri şeyin, doğru olduğunu kabul ettikleri için her devirde, aynı olaylar tahakkuk eder.

Allah'ın resûlleri her zaman Allah'tan öğrendikleri hakikatleri söylerler. Bu hakikatlerin başındaki birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. O yoksa daha ötede hiçbir şeyin oluşması mümkün değildir. Ama insanlar bunu inkâr etmektedirler.