FANDOM


"El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne)."

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Kelime kelime anlamı

1. el hamdu : hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür

2. lillâhi (li allâhi) : Allah için, Allah'a

3. rabbi : Rab

4. el âlemîne : âlemler


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd ve şükür Allah'a yapılan övgüdür. Allah'ın verdiklerinin karşılığında Allah'a yapılan senadır. teşekkür istikametinde kullanılır.

Hamd, bu dünyanın Rabbine değil; üç asıl, üç onun karşıtı olarak altı âlemi yaratan, yedinciyi de (yokluk) yaratmadan sahiplenen Allah'adır. Hamd, âlemlerin ötesini de ihtiva eder. Hamdin anlamı, şükrün anlamından çok daha geniş bir şuur taşır. Fizik âlemin ötesinden Allah'ın insanlara ulaştırdığı ne varsa hepsi hamdi gerektirir.

Allahû Tealâ'nın bu dünya üzerinde insanlara verdiği maddî ihsanlar için Allah'a şükredilir. Allah fizik âlemin fizik standartlarında herşeyi verir. İnsanlar, Allah'ın verdiği paraya, mala, evlere, çocuklara herşeye şükredecektir.

Allahû Tealâ insanlara hamd ile alâkalı neler ihsan eder? "Hamd âlemlerin Rabbinedir" dediğimiz zaman ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinde, Allah kişinin kalbinde olanları işitir, bilir ve görür. Görür görmez tecelliye başlar. Bu tecellinin vücuda getirdiği gözlerindeki hicab-ı mesturenin, basar hassasındaki gışavetin, kişinin kulaklarındaki vakranın, sem'î hassasının üstündeki mührün, kalbindeki ekinnetin alınarak ihbatın konulması, kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, göğsünden kalbine nur yolunun açılması, huşûya ulaşması, Allah'ın kişiye gönderdiği rahmet ve fazl, hamdi gerektirir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra ona verilecek olan bütün ni'metler de hamdi gerektirir.

Allahû Tealâ'nın mürşide tâbiiyetten evvel verdikleri ihsan hüviyetindedir. Ne zamanki kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu bir ni'met olarak teşekkül ederse Allah'ın kişiye verdikleri ni'met adını alır. Yeni bir dizaynla artık mürşide tâbî olup başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir kişinin Allah'tan aldığı hediyelerin hepsinin adı rızkın ve ihsanın ötesine taşmıştır. Bunlar Allah'ın ni'metleridir. Ni'metler, maddî ve manevî olarak ikiye ayrılır:

Manevî ni'metler için Allahû Tealâ'ya hamdedilir.

Maddî ni'metler için Allahû Tealâ'ya şükredilir.

FÂTİHA-3