FANDOM


"Mâliki yevmid dîn(dîne)."

Dîn gününün mâlikidir.

İMAM İSKENDER ALİ MİHR

Kelime kelime anlamı

1. mâliki : malik, sahip

2. yevmid dîne (yevme ed dîne) : dîn günü, (kişinin mürşidine ulaştığı ve ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı gün)

FÂTİHA SURESİ 4. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Burada dîn günü, kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidinin önünde tövbe ettiği, el öpüp "lâ ilâhe illallah muhammeden resûlallah" dediği ve ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı gündür.

Fatiha Suresi: "Âlemlerin Rabbine hamdolsun" diyerek başlar. Çünkü Allah'ın gönderdiği rahmet, fazl ve salâvât isimli nurların hepsi bu âlemin dışından gelmektedir. Sıratı Mustakîm üzerinde yapılan yolculuk da ancak rahmet, fazl ve salâvâtla yapılabilir. Nefs tezkiyesi olmadıkça fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, gök katlarının anahtarını ele geçiremez. Geçiremezse ruh Allah'a doğru yolculuğunu yapamaz. Sıratı Mustakîm'e ulaşıp Allah'a ulaşamaz. Fatiha Suresinin bütün âyetleri birbiriyle tam bir uyum halinde ve kişiyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırarak, Sıratı Mustakîm üzerinde yolculuğunu yaptıracak olan temelleri kapsar.

Fatihanın (fethin) gerçekleşmesi için yapılacak yolculuk süresince hep Allah'ın, fizik âlemin ötesinden kişiye göndereceği şeyler hükümferma olur ve Allah'ın Rahîm esması faaliyette olur. Allahû Tealâ, kişiyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırana kadar kişinin Allah'a ulaşmayı dileme talebine paralel olarak attığı bir tek adıma karşılık, 12 ihsanda bulunur. Bütün bu ihsanlar kişiyi dîn gününe ulaştırmak içindir.

Dîn günü kişi, Allah'tan 7 tane ni'met alır:

  1. nimet: Kişinin başının üstüne devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir.
  2. nimet: Kalbinin içine îmân kelimesi yazılır.
  3. nimet:
   3.1. Kişinin günahları sevaba (seyyiati hasenata) çevrilir.
   3.2. Allah'ın o güne kadar verdiği dereceler 1'e 10 iken, o günden itibaren Allah Bakara Suresinin 261. âyet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar.
  4. nimet: Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar.
  5. nimet: Nefs tezkiyesi başlar.
  6. nimet: Fizik vücut nefs tezkiyesi sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar.
  7. nimet: Kişinin iradesi güçlenmeye başlar. 

Allahû Tealâ dîn gününe, Hakk günü adını da veriyor.

78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.

Meaba (sığınağa) ulaşmış olan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse dîn günü, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı gündür.

Allahû Tealâ'nın beyan ettiği dîn günü, insan ruhunun vücudundan ayrılarak Hakk'a doğru yola çıktığı, Hakk günüyle aynı gündür.

FÂTİHA-5