FANDOM


2. TEVRAT’DAKİ AYETLERDE DİNİN 7 SAFHASININ YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR

(Uluslararası M.İ.H.R. Vakfı Tarafından Hazırlanmıştır) 1. SAFHA: Allah’a Ulaşmayı Dilemek

2. Tarihler, Bölüm 19:3 Ancak, bazı iyi yönlerin de var. Ülkeden Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları kaldırıp attın ve yürekten Tanrı'ya yönelmeye karar verdin."

2. Tarihler, Bölüm 19:4 Yehoşafat Yeruşalim'de yaşadı. Beer-Şeva'dan Efrayim dağlık bölgesine kadar yine halkın arasında dolaşarak onları atalarının Tanrısı RAB'be döndürdü.

2. Tarihler, Bölüm 20:4 RAB'be yönelmek için Yahuda'nın bütün kentlerinden gelen halk toplanıp RAB'den yardım diledi.

2. Tarihler, Bölüm 22:9 Sonra Ahazya'yı aramaya koyuldu. Onu Samiriye'de gizlenirken yakalayıp Yehu'ya getirdiler, sonra öldürdüler. Ahazya'yı, "Bütün yüreğiyle RAB'be yönelen Yehoşafat'ın torunudur" diyerek gömdüler. Böylece Ahazya'nın soyunda krallığı yönetebilecek güçte kimse kalmadı.

2. Tarihler, Bölüm 26:5 Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekarya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. RAB'be yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı.

2. SAFHA: Mürşide Tâbî Olmak

2. Tarihler, Bölüm 15:14-15 Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak RAB'bin önünde ant içtiler. Yahudalılar bütün yürekleriyle içtikleri ant için sevindiler. RAB'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı.

2. Tarihler, Bölüm 30:12 Birlik ruhu vermek için Tanrı'nın eli Yahuda'nın üzerindeydi. Öyle ki, Tanrı kral ve önderlerin RAB'bin sözü uyarınca verdikleri buyruğa halkın uymasını sağladı.

3. SAFHA: Ruhun Teslimi

1. Krallar, Bölüm 15:14 Ancak puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RAB'be adadı.

2. Krallar, Bölüm20:5 Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle: `Atan Davut'un Tanrısı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. Üç gün içinde RAB'bin Tapınağı'na çıkacaksın.

2. Krallar, Bölüm23:25 Ne ondan önce, ne de sonra onun gibi candan ve yürekten var gücüyle RAB'be yönelen ve Musa'nın yasasına uyan bir kral çıktı.

4. SAFHA: Fizik Vücudun Teslimi

Yeşu, Bölüm 24:24 Halk, "Tanrımız RAB'be kulluk edip O'nun sözünü dinleyeceğiz" diye karşılık verdi.

1. Krallar, Bölüm 19:10 İlyas, "Her Şeye Egemen RAB Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim" diye karşılık verdi, "Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar."

5. SAFHA: Nefsin Teslimi

1. Krallar, Bölüm 3:6 Süleyman, "Kulun babam Davut'a büyük iyilikler yaptın" diye karşılık verdi, "O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun.

1. Krallar, Bölüm 5:4 Oysa şimdi Tanrım RAB her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var, ne de kötü bir olay.

6. SAFHA: İrşada Ulaşmak

2. Tarihler, Bölüm 31:21 Tanrı'nın Tapınağı'nda üstlendiği görevi bütün yüreğiyle yerine getirdi; Kutsal Yasa'ya, buyruklara uydu; Tanrısı'na yöneldi. Bu sayede başarılı oldu.

Hezekiel, Bölüm 1:3 Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel'e seslendi. RAB'bin eli orada onun üzerindeydi.

7. SAFHA: İradenin Teslimi- İrşad Makamına Tayin

Mika, Bölüm 3:8 Ama Yakupoğulları'na isyanlarını, İsrail halkına günahlarını bildirmek için Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle, Adalet ve cesaretle donatıldım.

Mika, Bölüm 4:5 Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile, Biz sonsuza dek Tanrımız RAB'bin izinden gideceğiz.

Nahum, Bölüm 1:15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor, Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, yeminlerinizi yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi.